22 575 07 00

bonus@upbonus.pl

Informacja marketingowa

Informacja marketingowa

Zapytaj o Karty Lunchowe

Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Bonus Systems Polska S.A...

1. Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Bonus Systems Polska S.A. (dalej „Bonus”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dywizjonu 303, 01-470 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej. W Bonus został wyznaczony Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@upbonus.pl.

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją odpowiedzi na zamówioną ofertę handlową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Bonus, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

3. Dane przetwarzane w celu realizacji odpowiedzi na zamówioną informację handlową będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 12 miesięcy od momentu jej przesłania.

4. Zebrane dane mogą być udostępniane innym kontrahentom Bonus w celach realizacji zaproponowanych usług. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Bonus, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji oraz podmiotom, którym zlecono wysyłanie informacji handlowych; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bonus i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

5. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bonus (dane kontaktowe wskazane powyżej).

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na zapytanie.

• Oszczędzaj na składkach na ZUS

• Wyróżnij się wśród pracodawców

• Motywuj pracowników i przyciągnij talenty

oo+

PRACODAWCA


na każdym pracowniku


5

Wzrost wynagrodzenia poprzez kartę przedpłaconą zostaje na dłużej w pamięci pracownika niż przelew na konto

100% satysfakcji

Zyskujesz blisko 500 zł rocznie na każdym pracowniku dzięki oszczędnościom na ZUS

Budujesz lojalność i zmniejszasz fluktuację pracowników

Zobacz korzyści,

które daje Karta Lunch od Up Bonus

Dla Ciebie

Dla Pracownika

Zwolnienie z ZUS

przy zasileniu karty do 190 zł miesięcznie

Bezobsługowy system - prościej się nie da

Bezterminowy dostęp do platformy
z atrakcyjnymi rabatami -

np. bilety do kina z możliwością zakupu środkami własnymi

Szybkie płatności i kontrola wydatków

Brak jakichkolwiek opłat dodatkowych

Całość zasilenia karty wrzucasz w koszty uzyskania przychodu

Nie płacisz VAT od zasilenia

Wygodna karta zbliżeniowa

Up Lunch

100% gwarancji zwolnienia z ZUSu

Najdłużej działająca na polskim rynku karta lunchowa > mamy doświadczenie od 2008 r.

Udokumentowane bezpieczne korzystanie ze zwolnień przez pracodawców

Dajemy gwarancję korzystnego roztrzygnięcia na Twoją korzyść*

Up Lunch >

Korzystne rozstrzygnięcie ZUS >

100% bezpieczeństwa >

*Zapytaj naszego doradcę o szczegóły

Zatrzymaj talenty w swojej firmie i przyciągnij nowych pracowników

dużych i średnich firm w Polsce ma problem ze znalezieniem pracowników

wzrost wynagrodzeń w Polsce rok do roku

60%

7,1%

]

[

Kontakt

tel.: 22 575 07 00

bonus@upbonus.pl

Bonus Systems Polska S.A.

ul. Dywizjonu 303
01-470 Warszawa

© 2020 Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kapitał Akcyjny 17 617 380 PLN w pełni opłacony Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307